صنعت کار » اسناد ایران و روسیه

وزیر نفت:
سفر رئیس جمهوری به روسیه، تدوین بسته حمایت از تولید، عدم مدیریت بازار خودرو، حواشی تصادف زنجیره ای بهبهان و شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی از جمله اخبار مهم این هفته حوزه صمت بود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك