صنعت کار » اسکله مارینا

مدیر توسعه صادرات مناطق آزاد:
مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اقدامات منطقه آزاد انزلی در حمایت از سرمایه گذاران منجر به رشد تولید، صادرات و ایجاد اشتغال شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك