صنعت کار » اسکله های بند 7 و 8 بندر پارسیان

با فرمان معاون اول رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس؛
اسکله های شماره 7 و 8 منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با فرمان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس؛ به بهره برداری رسید. این طرح در راستای ماموریت ایمیدرو برای توسعه زیرساخت ها راه اندازی شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات