صنعت کار » اسکله کاسپین

هیات وزیران تصویب کرد؛
براساس مصوبه هیات وزیران، اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوار مرز رسمی و دریایی برای ورود و خروج وسایل نقلیه،‌ کالا و مسافر تعیین شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات