صنعت کار » اسکه

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از انجام عملیات جداسازی بازوی بارگیری شماره ۲ پهلوگاه ۵ اسکله شرقی پایانه نفتی خارک به‌منظور انجام تعمیرات اساسی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك