صنعت کار » اسیب شناسی

در دو سال گذشته بیش از 600 میلیون یورو تجهیزات پزشکی به کشور عراق صادر شده است ، این در حالی است که با انجام برنامه ریزی های لازم می توان این رقم را تا 5 برابر نیز افزایش داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات