صنعت کار » اشتراک امداد خودرو سیار

شرکت امداد خودرو ایران زیر مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو با هدف ارائه خدمات سیار و امدادی به خودروهای سواری با عرضه کارت اشتراک امدادسیار تلاش کرده است تا امر امداد خودرو را برای مردم آسان تر کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات