صنعت کار » اشتغالزایی در معادن

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: ۴۰۰۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۹۰ هزار نفری طی هفت ماهه اخیر به چرخه تولید اضافه شده و در این بازه زمانی شاهد رشد ۱۵ درصدی اشتغال صنعتی هستیم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات