صنعت کار » اشتغال زندانیان

در پی امضای تفاهم‌نامه میان مدیرکل صمت زنجان و مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، زمینه اشتغال زندانیان در حوزه فرش استان فراهم شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك