صنعت کار » اشتغال صنعتی

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:
محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفتگوی اختصاصی با ماهنامه « اخبار فلزات» از تأثیر مستقیم ضمانت نامه های صادره بر افزایش سرمایه گذاری و اشتغال خبر داد. ادامه
در 2 ماهه اول امسال؛
در 2 ماهه اول امسال 2 هزار و 861 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه 282 هزار و 443 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 69 هزار و 667 نفر صادر شد که مقایسه این ارقام با مدت مشابه پارسال نشانگر افزایش 23 درصدی تعداد، 28 درصدی اشتغال و 45.3 درصدی سرمایه گذاری است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات