صنعت کار » اشتغال معدنی

گزارش 5 ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد:
تعداد صدور پروانه بهره برداری معادن طی 5 ماهه نخست امسال، 11.5 درصد افزایش یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك