صنعت کار » اشتغال های صنعتی

وزیر صمت:
وزیر صمت گفت: گسترش اشتغال‌های صنعتی، معدنی و تجاری در مناطقی که از لحاظ صنعتی کمتر ظرفیت ایجاد شده از اهداف دولت سیزدهم است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات