صنعت کار » اشخاص اسیب دیده

تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با ویروس کرونا توسط چقازردی:
مدیرعامل بانک سپه به تشریح اقدامات موثر بانک سپه با محوریت بخش اعتباری در خصوص حمایت از اشخاص و واحدهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا پرداخت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات