صنعت کار » اصحاب رسانه

فردا نشست معارفه عرضه سهام شگویا در فرابورس با اصحاب رسانه با توجه به شرایط ویژه شیوع کرونا، به صورت آنلاین برگزار ‏می‌شود.‏ ادامه
صادقی، رئیس سازمان صمت تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه گزارشی از تصمیمات و اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار پایان سال ارائه نمود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات