صنعت کار » اصغرزاده

مدیر اکتشاف ایمیدرو خبر داد:
مدیر اکتشاف ایمیدرو خبر داد: وسعت عملیات اکتشاف این سازمان در کشور از 688هزار کیلومتر مربع عبور کرد. علی اصغرزاده تاکید کرد: بیش از نیمی از این رقم، از دو سال گذشته شروع شده است. ادامه
از سوی ایمیدرو
فاز‌های اکتشافی در ۶۶۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه‌های کشور در ۳۰ استان از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو)، در حال انجام است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات