صنعت کار » اصغر مصاحب

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد 819 واحد صنعتی از ابتدای سال 99 تاکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد. ادامه
طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، «اصغر مصاحب» به ‌سمت سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منصوب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك