صنعت کار » اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی

با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی؛
بازار خودرو همچنان در التهاب است و یک روز قیمت ها کاهش و روز دیگر چند میلیونی افزایش می یابد. خودروسازان که با افزایش نرخ دلار، دستمزد و گران شدن قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی و قطعات، قیمت نهایی محصولات شان گران تمام می شود، به هردری می زنند تا یا قیمت ها را افزایش دهند و یا رییس جمهور قیمت ها را آزاد اعلام کند و دولت از قیمت گذاری دستوری دست بردارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات