صنعت کار » اصلاح الگوی مصرف برق

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: هدف‌گذاری صنعت برق کشور خاموشی صفر است و سعی داریم با اجرای برنامه 098 بتوانیم 5 هزار مگاوات برق در تولید و 3 هزار مگاوات برق در مصرف به میزان قدرت تامین و تولید اضافه کنیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات