صنعت کار » اصلاح ساختار سازمان ملی استاندارد

رییس سازمان ملی استاندارد مطرح کرد:
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بی‌توجهی تاریخی به نظام استاندارد کشور تاسف‌برانگیز است و در این زمینه اصلاح ساختار این سازمان برای انجام ماموریت‌های جدید ضروری است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات