صنعت کار » اصلاح قیمت بنزین

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان :
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گیلان، از بازرسی چهار هزار و 255 واحد تولیدی و صنفی بعد از اصلاح قیمت بنزین در این استان خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك