صنعت کار » اصلاح قیمت گذاری

افزایش قیمت از سوی خودروسازان آن هم پس از کش و قوس های بسیار می تواند تا حدودی قیمت ها را کاهش و در نهایت ثابت نگه دارد، اما تحقق این موضوع مستلزم عرضه کافی به بازار خواهد بود. ادامه
در حالی اصلاح قیمت گذاری زنجیره تامین به عنوان نخستین و اصلی پروژه وزارت صمت اعلام شده که این روزها مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالاترین میزان رسیده و توان تامین مواد اولیه تولید را از آن ها گرفته است. کارشناسان این صنعت معتقدند اصلاح اقتصاد صنعت خودرو و قیمت گذاری زنجیره تامین جز با آماده سازی زیرساخت ها محقق نخواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات