صنعت کار » اصلاح نظام تعرفه‌ای برق

در جهت اصلاح الگوی مصرف برق؛
صنعت برق کشور همچنان از عدم مدیریت مصرف بهینه رنج می برد و در این میان دولت تلاش می کند با دو رویکرد تولید جدید برق و اصلاح الگوی مصرف ، خاموشی و قطعی برق را پایان دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك