صنعت کار » اصلاح نظام یارانه‌ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه موضوعی به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و قرار است، به نوعی اصلاح نظام یارانه ای انجام شود، گفت: یارانه دارو حذف نخواهد شد بلکه به تدریج به سمتی می‌رود که این یارانه از طریق شرکت های بیمه به مردم پرداخت شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات