صنعت کار » اصناف اسیب دیده

رئیس اتاق اصناف تهران:
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ما توقع نداریم مالیات اصناف آسیب دیده از کرونا بخشیده شود؛ اما اصناف زمان می‌خواهند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات