صنعت کار » اطلاعات کشتیرانی

اطلاعات کشتیرانی نشان می دهد بیش از ۴۰۰ هزار تن سفارش بنزین و ترکیبات مخلوط با بنزین در هفته گذشته برای بارگیری بین ۲۱ تا ۲۶ سپتامبر از شمال غرب اروپا‌ به خاورمیانه ثبت شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات