صنعت کار » اعتبار سنجی بلیت هواپیما

در پي بازرسي هاي سازمان هواپيمايي کشوري صورت گرفت؛
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري از لغو مجوز 15 دفتر و تعليق 6 دفتر خدمات مسافرت هوايي در تهران از ابتداي خرداد ماه امسال تاکنون خبرداد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك