صنعت کار » اعتصاب

«صنعت كار» گزارش مى دهد:
تولید زغال سنگ کلمبیا سال گذشته در میان اعتصاب ویروس کرونا 40 درصد کاهش یافت. ادامه
«صنعت کار» گزارش می دهد:
به دنبال اعتصاب سرژون ، گلنکور هدف تولید زغال سنگ را کاهش می دهد. ادامه
شرکت های نفت و مقامات اتحادیه‌ها کارگری نروژ در روز جمعه با حضور یک میانجی دولتی دیدار کردند تا به اعتصاب نفتی در بزرگترین کشور تولید کننده نفت و گاز در غرب اروپا پایان دهند. ادامه
ژان مارک ژانیاک، مدیرعامل خطوط هوایی "ایرفرانس- کی ال ام" پس از آن که اکثریت کارکنان این شرکت به حقوق پیشنهادی این شرکت رای منفی دادند، از سمتش استعفا کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك