صنعت کار » اعتصاب کارگران

«صنعت کار» گزارش می دهد:
BHP و اتحادیه در معدن مس اسکندیدا در شیلی روز سه شنبه اعلام کردند که برای یک قرارداد جدید به توافق اولیه رسیده اند ، اگرچه اتحادیه دو روز دیگر زمان می برد تا قرارداد جدید را به رای کارگران ارائه دهد. ادامه
«صنعت کار» گزارش می دهد:
اعتصاب کارگران بزرگترین معدن مس جهان بازار جهانی مس را با تنش های جدید همراه می کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك