صنعت کار » اعضای اوپک و غیر اوپک

در نشست غیررسمی سران اوپک تاکید شد؛
اوپک و هم پیمانانش در توافق کاهش تولید نفت در یک نشست غیررسمی در شهر کویت، بر ضرورت حفظ همکاری برای تشویق سرمایه گذاری مناسب به منظور تضمین عرضه باثبات نفت تاکید کردند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات