صنعت کار » اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه و پنج شنبه یکم و دوم بهمن ماه به استان مرکزی سفر می‌کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك