صنعت کار » اعضا جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان رشت

مدیرکل صمت استان گیلان:
مدیر کل صمت گیلان گفت: هماهنگی و تعامل با بدنه کمیسیون نظارت و با محوریت قانون هر چه بیشتر و پر رنگ تر باشد کارها با سرعت بیشتر و مطلوب تری انجام می گیرد بطوری که اگر بصورت جهادی و در راستای رضای خداوند گام برداریم قطعاً این امر بدون اجر و ثواب نخواهد ماند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات