صنعت کار » اعطای تسهیلات

مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات:
شرکت واسپاری سپهر صادرات با حمایت های گروه مالی بانک صادرات توانست در سال گذشته دست آوردهای ماندگاری را به ثبت برساند و این مهم در سال جاری نیز با جدیت پیگیری و دنبال خواهد شد. ادامه
قرارداد عاملیت میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و بانک صنعت و معدن برای ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به امضاء رسید تا در سال رونق تولید گامی دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال در کشور برداشته شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك