صنعت کار » اعطای تسهیلات به کسب و کار های نوپا

دبیر کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات خبر داد:
دبیر کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات درباره ارایه تسهیلات به کسب و کارهای نوپا گفت: در مجموع تاکنون 105 میلیارد تومان وام به کسب و کارهای نوپا پرداخت شده است که از این تعداد 225 پرونده در تهران و 140 پرونده به استان‌ها مربوط می شود. ​ ​ ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك