صنعت کار » اعمال تحریم آمریکا

بلومبرگ خبر داد:
آمریکا شماری از شرکت‌ها و شهروندان روسیه را برای کمک به انجام حملات سایبری علیه شبکه انرژی و سایر زیرساخت‌های مهم این کشور هدف تحریم‌های جدید قرار داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك