صنعت کار » اعمال خاموشی

سخنگوی صنعت برق گفت: تا پایان هفته نخست آبان ماه, ۲۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده که توانسته بیش از ۹۶.۳ درصد از نیاز را پاسخ بدهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات