صنعت کار » افت

شاخص کل در بازار بورس امروز (دوشنبه) چهار هزار و ۱۴۳ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۵۶۹ هزار و ۷۶۱ واحد رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات