صنعت کار » افتتاح خط 6 مترو

مدیرعامل مترو تهران از تکیه صنعت مترو به تولیدات داخلی خبر داد. ادامه
رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس قانون وزارت نفت سالانه باید مبلغ 90 میلیون دلار از محل صرفه جویی سوخت به مترو بدهد اما تا کنون ریالی پرداخت نکرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك