صنعت کار » افتتاح سه طرح پتروشیمی در عسلویه

دقایقی قبل و با حضور رییس جمهور؛
با حضور رییس جمهوری دقایقی قبل 3 طرح پتروشیمی در عسلویه به طور رسمی افتتاح شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك