صنعت کار » افتتاح طرح ملی

رییس جمهوری از افتتاح ۱۷ طرح پتروشیمی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال 17 طرح پتروشیمی افتتاح می‌شود که از این تعداد، چهار طرح تاکنون افتتاح شده و ۱۳ طرح تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات