صنعت کار » افتتاح طرح های صنعتی و معدنی

همزمان با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان کرمان صورت می گیرد
محمد شریعتمداری فردا شنبه به کرمان سفر می کند و در این سفر ۲ طرح معدنی افتتاح و عملیات اجرایی یک طرح نیز آغاز می شود ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات