صنعت کار » افتتاح نیروگاه 456 مگاواتی غرب مازندران

وزیر نیرو در گفتگو با "صنعت کار":
وزیر نیرو گفت که تلاش خواهیم کرد کشور را در منطقه به هاب انرژی تبدیل کنیم و این هدفکذاری در امتداد به مدار آوردن 25 نیروگاه جدید با ظرفیت 5 هزار مگاوات و در کنار برنامه های وسیعی که برای مدیریت مصرف در نظر داریم ،محقق خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات