صنعت کار » افتتاح نیروگاه 62 مگاواتی سیاهپوش

وزیر نیرو در آیین افتتاح نیروگاه 62 مگاواتی سیاهپوش استان قزوین عنوان کرد:
وزیر نیرو گفت: ایران ظرفیت ایجاد 30 هزار مگاوات نیروگاه بادی دارد که این رقم معادل برق معادل 50 درصد نیاز کشور است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات