صنعت کار » افتتاح واحدهای صنعتی

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت که از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون حدود ۸۸ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه صنعت و معدن مازندران جذب شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك