صنعت کار » افتخارملی

در هفدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی از «سعید زرندی»، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حامی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی تقدیر شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات