صنعت کار » افت ظرفیت

ظرفیت پالایشی ایالات متحده آمریکا ممکن است برای نخستین بار در طول یک دهه گذشته با کاهش قابل توجه‌ای روبه‌رو شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات