صنعت کار » افریقای جنوبی

به گزارش «صنعت کار»:
تولید معدن در آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته 9.1 درصد کاهش یافته است. ادامه
«صنعت کار» گزارش می دهد:
بحران کرونا باعث شد تا شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی استراتژی خود را توسعه دهد. ادامه
به گزارش «صنعت کار»:
گسترش بیماری کرونا در سراسر آفریقا تأثیر گسترده ای بر روی عملیات معادن ایجاد کرده و میزان تولید در این بخش را کاهش داده است. ادامه
صنعت کار گزارش می دهد:
دولت افریقای جنوبی موافقت كرده است كه بخش معدن حداكثر 50٪ از ظرفیت تولید خود را با توجه به بحران شیوع کرونا فعال كند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات