صنعت کار » افریقای جنوبی

تولید معادن نیکل جهان طی سال 2021 میلادی شاهد رشد 6.8 درصدی خواهد بود. اگرچه تولید افریقای جنوبی و روسیه با کاهش همراه خواهد شد. ادامه
«صنعت كار» گزارش مى دهد:
علی رغم تأثیر كرونا آنگلوامريكن از تعهد سرمایه گذاری خود در آفریقای جنوبی بالاتر رفته است. ادامه
به گزارش «صنعت کار»:
تولید معدن در آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته 9.1 درصد کاهش یافته است. ادامه
«صنعت کار» گزارش می دهد:
بحران کرونا باعث شد تا شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی استراتژی خود را توسعه دهد. ادامه
به گزارش «صنعت کار»:
گسترش بیماری کرونا در سراسر آفریقا تأثیر گسترده ای بر روی عملیات معادن ایجاد کرده و میزان تولید در این بخش را کاهش داده است. ادامه
صنعت کار گزارش می دهد:
دولت افریقای جنوبی موافقت كرده است كه بخش معدن حداكثر 50٪ از ظرفیت تولید خود را با توجه به بحران شیوع کرونا فعال كند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات