صنعت کار » افزاش نرخ تورم

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال این استان ۱.۳ درصد بیشتر از میانگین کشوری ثبت شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات