صنعت کار » افزايش بهره‌وري واگن‌ها

مديرعامل"رجا":
شرکت رجا علاوه بر اقدامات قبلي و جديد براي بازسازي و تعميرات اساسي واگن‌هاي مسافري تحت اختيار، به دنبال افزايش کيفيت خدمات و کميت جابه‌جايي مسافران ريلي است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات