صنعت کار » افزایش آلودگی هوا

پایین‌بودن بازدهی نیروگاه‌های تولید برق به دلیل مدیریت نامناسب توزیع سوخت باعث شده تا در ۹۰ روز گذشته حدود یک میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتر در نیروگاه ها مصرف شود که این موضوع به آلودگی هوا دامن زده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات