صنعت کار » افزایش انتقال گاز شیرین

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبر داد:
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از افزایش انتقال گاز شیرین با تغییر کاربری 440 کیلومتر از خط پنجم سراسری در سال گذشته خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات